Bel ons!    06 - 401 958 32

2016-05-19

Hoe schrijf je een concreet EMVI-plan voor een raamcontract? (tip 2)

Een concreet EMVI-plan wordt beter beoordeeld. De opdrachtgever kan zich een helder beeld vormen van wat jullie gaan doen, omdat hij het voor zich ziet. Bij bijvoorbeeld een rioleringsklus is dit relatief eenvoudig: er is één locatie, je weet wat er moet gebeuren en op basis van je ervaring weet je welke knelpunten er zijn. Bij een raamcontract is het schrijven van een concreet plan veel lastiger. Daarom drie tips die je helpen om ook voor een raamcontract een plan met concrete beloftes te schrijven. In deze blog de tweede tip:

Tip 2: Maak je verhaal concreet met een casus
De criteria in raamcontracten vragen vaak naar een procesbeschrijving, bijvoorbeeld: ‘Hoe borg je de kwaliteit?’, ‘Hoe ga je om met wijzigingen en afwijkingen?’ of ‘Hoe coördineer je het werk?’. Zoals je vast hebt gemerkt beginnen al deze ‘criteria’ met ‘Hoe?’. Ze vragen dus naar een procesbeschrijving. Maar… overtuigt een procesbeschrijving een opdrachtgever voldoende om jullie het werk te gunnen? Laat je met enkel een procesbeschrijving merken dat jullie de expert zijn?

Je laat pas merken dat jullie de expert zijn door duidelijk te maken welke problemen je ondervangt met jullie proces. Daardoor is duidelijk wat de meerwaarde van jullie proces is.

Om het waarom duidelijk te maken heb je voorbeelden uit de praktijk nodig. Die voorbeelden uit de praktijk kun je in je plan verwerken aan de hand van een casus.

Een voorbeeld:
Stel, de opdrachtgever vraagt in zijn uitvraag om een beschrijving van het proces waarmee jullie de kwaliteit van jullie ontwerp borgen. Een processtap die waarschijnlijk elke partij opneemt is het uitvoeren van een locatiebezoek door o.a. de lead engineer. Jullie onderscheiden je op dit punt van de concurrenten, want jullie voeren niet één of twee keer, maar vier keer een locatiebezoek uit: (1) voor start ontwerpwerkzaamheden, (2) als de eerste versie van het voorlopig ontwerp gereed is, (3) als de eerste versie van het definitief ontwerp gereed is en (4) als de eerste versie van het uitvoeringsontwerp gereed is.
Waarom doen jullie dit? En wat heeft de opdrachtgever eraan? Dat maak je duidelijk aan de hand van een casus! In je plan voeg je een kader toe waarin je de casus uitwerkt. Voor elk van de vier locatiebezoeken beschrijf je wat je doet tijdens het locatiebezoek en waarom dat belangrijk is.

Door een proces toe te lichten aan de hand van een casus maak je de procesbeschrijving veel concreter. De opdrachtgever kan zich er een beeld bij vormen en weet waarom jullie proces zo is ingericht. Je creëert met de casus voor jezelf de ruimte om niet alleen het hoe te beschrijven, maar ook het wat en waarom. Je boodschap komt daardoor beter over.

Meer blogs over EMVI