Bel ons!    06 - 401 958 32

2016-05-24

Hoe schrijf je een concreet EMVI-plan voor een raamcontract? (tip 3)

Een concreet EMVI-plan wordt beter beoordeeld. De opdrachtgever kan zich een helder beeld vormen van wat jullie gaan doen, omdat hij het voor zich ziet. Bij bijvoorbeeld een rioleringsklus is dit relatief eenvoudig: er is één locatie, je weet wat er moet gebeuren en op basis van je ervaring weet je welke knelpunten er zijn. Bij een raamcontract is het schrijven van een concreet plan veel lastiger. Daarom drie tips die je helpen om ook voor een raamcontract een plan met concrete beloftes te schrijven. In deze blog de derde tip:

Tip 3: Denk in scenario’s
Een probleem dat niet alleen bij raamcontracten speelt, maar bij alle D&C-contracten, is dat niet alle benodigde gegevens beschikbaar zijn. Doordat nog niet alles bekend is, kun je in het plan van aanpak jullie uitvoeringswijze of jullie ontwerpkeuzes niet goed uitwerken.

Stel, de informatie over de fundering ontbreekt voor één of alle locaties waar je werkzaamheden uit moet voeren. Je weet hierdoor niet of je de bestaande fundering kunt gebruiken, moet verzwaren of moet vervangen. Hoe kun je dan op een concrete manier je uitvoeringswijze of ontwerpkeuzes beschrijven? Het is nogal een verschil of je de bestaande fundering kunt gebruiken of deze compleet moet vervangen!

Je weet wel welke scenario’s er zijn: (1) bestaande fundering is sterk genoeg, (2) bestaande fundering is na verzwaring sterk genoeg of (3) bestaande fundering is te zwak en moet vervangen worden.

Voor elk van deze scenario’s kan je wél een concrete beschrijving geven. Werk daarom elk scenario uit in je plan. Zorg dat de opdrachtgever zich er een voorstelling van kan maken. De enige vraag die nu nog openstaat is waar je welk scenario toepast. Beschrijf daarom in je plan ook hoe je de keuze voor een scenario bepaalt: welke informatie verzamel je wanneer om een keuze te maken en wie maakt uiteindelijk de keuze op basis van welke criteria?

De opdrachtgever heeft door het denken in scenario’s de zekerheid dat jullie het werk op een goede manier uitvoeren, ongeacht de situatie buiten. Je bent, ondanks het ontbreken van bepaalde gegevens, heel concreet in je plan.

En een concreet plan… scoort beter!

Meer blogs over EMVI