Bel ons!    06 - 401 958 32

2016-04-18

Hoe schrijf je voor een raamcontract een EMVI-plan met concrete beloftes? (tip 1)

blog1Een concreet EMVI-plan wordt beter beoordeeld. De opdrachtgever kan zich een helder beeld vormen van wat jullie gaan doen, omdat hij het voor zich ziet. Bij bijvoorbeeld een rioleringsklus is dit relatief eenvoudig: er is één locatie, je weet wat er moet gebeuren en op basis van je ervaring weet je welke knelpunten er zijn. Bij een raamcontract is het schrijven van een concreet plan veel lastiger. Daarom drie tips die je helpen om ook voor een raamcontract een plan met concrete beloftes te schrijven. In deze blog de eerste tip:

Tip 1: Cluster soortgelijke gebieden
Inter Tender Consult heeft de afgelopen periode veel EMVI-plannen voor groenonderhoud geschreven. De opdrachtgever vraagt een aannemer bijvoorbeeld om al het groen in een gemeente te onderhouden, of alle bermen langs N-wegen in de provincie te maaien. Hoe begin je hieraan? Er zijn zoveel locaties waar je werkzaamheden uit moet voeren en al die locaties zijn verschillend. Een groot gevaar is daarom dat je te abstract blijft, omdat je het proces wilt beschrijven wat je overal uitvoert. Daardoor mis je locatiespecifieke nuances.

Eén methode is het clusteren van soortgelijke gebieden, daarmee laat je zien dat je een goede analyse van het werk hebt gemaakt. Daarnaast kun je ondanks de omvang van het werkgebied toch concreet worden. Je inventariseert alle locaties binnen het raamcontract waar je werkzaamheden uit moet voeren. Deze locaties cluster je. Bijvoorbeeld in categorie 1 alle bermen waarnaast een fietspad ligt en alle bermen die direct naast de N-weg liggen vallen onder categorie 2. De clustering van locaties geef je op een kaart aan: alle gebieden in categorie 1 krijgen een rode kleur, alle gebieden in categorie 2 krijgen een blauwe kleur. Per categorie beschrijf je vervolgens jullie werkwijze. De beschrijving van jullie werkwijze is concreet en specifiek. Tegelijkertijd laat je zien dat je een goede analyse van het hele werk hebt gemaakt.

Meer blogs over EMVI